Storno podmínky

Pokud zákazník poptá ubytovací služby společnosti Ubytování u Badyho , je mu nejprve vystavena opce s omezenou časovou platností. Pro potvrzení rezervace zákazník musí učinit závaznou rezervaci. Závaznou rezervací se rozumí telefonické nebo emailové potvrzení příjezdu v daný termín.

Pokud zákazník potvrdí svou rezervaci v určitý termín přes telefonickou nebo emailovou korespondenci, nebo prostřednictvím vyplněním a následném odesláním webového formuláře, automaticky souhlasí s níže uvedenými storno podmínkami.

  • Při zrušení pobytu méně než 21 dní před příjezdem činí storno poplatek   20 % z celkové ceny ubytování.

  • Při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem činí storno poplatek   50 % z celkové ceny ubytování.

  • Při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem činí storno poplatek   100 % z celkové ceny ubytování.

  • Při nedojezdu nebo zkrácení pobytu bez závažných důvodů uvedených níže činí storno poplatek 100 % z celkové ceny ubytování.

DOPLŇUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu (DODAT EMAIL) Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

Provozní Řád

Při závazné rezervaci zákazník automaticky souhlasí s níže uvedenými podmínkami provozního řádu při pobytu v areálu ubytovacího zařízení.